Jemput singgah blog saya..

Tuesday, November 17, 2015

Defnisi Ponteng

Ponteng telah didefinisikan sebagai lari daripada tanggungjawab ataupun tugas tanpa kebenaran (Kamus Dewan: 979). Menurut Rasidah (2005) pula ponteng adalah ketidakhadiran pelajar ke sekolah dengan sengaja tanpa sebarang alasan yang munasabah. Selain itu, ponteng juga dapat didefinisikan sebagai kanak-kanak yang sering menjauhkan diri daripada persekolahan tanpa kebenaran (The Oxford Dictionary of Current English, 2005). Yaakub (1976 dalam Aminah, 1994) pula telah mentakrifkan tingkah laku ponteng sebagai murid yang tidak hadir di sekolah atau belajar tanpa keizinan guru atau ibu bapa. Ini termasuk murid-murid yang meninggalkan kelas tanpa izin guru, lari atau keluar dari kawasan sekolah pada waktu yang sepatutnya mereka wajib mengikuti pelajaran mereka di dalam bilik darjah masing-masing. Mohamed Yunus (1994) mendefinisikan tingkah laku ponteng sebagai tidak datang ke sekolah tanpa apa-apa sebab yang munasabah dari segi sekolah atau ‘tuang’ dengan tidak diketahui oleh ibu bapa atau guru. Menurut Unit Disiplin Bahagian Sekolah Kementerian Pendidikan Malaysia (1994), ponteng sebagai tidak hadir ke sekolah tanpa kebenaran daripada pengetua atau guru besar. 


MODUL KENALI DIRI UBK

MODUL 
AKTIVITI  1: POTENSI DIRI - QUEIN SOY(SIAPA AKU)
Jangka masa             : 25 minit
Bilangan peserta       :  8 orang
Keperluan Bahan dan Peralatan:
a)      Kertas
b)      Pensil/pen

Objektif:
1)      Ahli dapat mencipta perkataan atau ungkapan positif yang bermakna dalam setiap huruf atau abjad daripada nama mereka.
2)      Membolehkan ahli mengaitkan makna ungkapan positif dengan dirinya sendiri
3)      Membantu ahli memperkembangkan potensi dirinya melalui keunikan nama masing-masing.

Proses Perlaksanaan Aktiviti:
1)      Fasilitator memberi penerangan bahawa setiap ahli ada nama tersendiri yang dipilih oleh ibu bapa mereka.
2)      Fasilitator memberikan contoh untuk membina perkataan yang bernilai positif tentang diri ahli berkenaan berdasarkan abjad namanya.
3)      Fasilitator menyuruh ahli menyiapkan tugasan tersebut
4)      Setelah semua ahli menyiapkan tugasan yang diberikan,fasilitator membenarkan setiap ahli membaca hasil kerja masing-masing sambil diteliti oleh ahli lain
5)      Jika ada ahli yang tidak dapat membina perkataan positif pada abjad/huruf tertentu, ahli lain dibenarkan membantu.
6)      Fasilitator memanggil ahli untuk membentangkan tugasan mereka secara rawak.

Falsafah:
1)      Ahli dapat mengenalpasti ciri-ciri positif yang ada pada diri berdasarkan abjad namanya
2)       Pelajar seharusnya bersyukur kerana mempunyai nama yang baik dan bermakna
3)      Nama yang baik membantu meningkatkan keyakinan diri seseorang individu
4)      Setiap individu adalah unik dan boleh memanfaatkan keunikan dirinya ke arah pembentukan kendiri yang cemerlangLATIHAN POTENSI DIRI 1-
‘Quein soy’-siapa aku?
(KEUNIKAN NAMA SAYA)

HURUF

PENERANGAN


Thursday, September 03, 2015

Bagaimana CTRT boleh menyelesaikan masalah?


a)      Mengapa anda memilih teori kaunseling CTRT ?

Saya memilih teori pilihan dan terapi reality(CTRT) kerana matlamat keseluruhan teori ini adalah menolong individu mencari apa yang berkesan untuk memenuhi keperluan untuk dipunyai, berkuasa, kebebasan dan berseronok. Sebagai manusia itulah lumrah kehidupan. Setiap manusia tidak lari daripada untuk memiliki semua itu. Malah itu adalah menjadi keperluan utama manusia.  Tanpa keperluan tersebut, manusia akan mudah tertekan kerana dalam kehidupan, manusia memerlukan sokongan untuk terus hidup.

Teori ni juga menekankan bahawa kesedaran klien tentang sesuatu masalah berkesan untuk mengawal hidupnya. Ia akan lebih terbuka kepada alternatif cara untuk bertingkah laku. Terapi ini juga lebih kepada menilai sendiri sama ada perbuatan yang dilakukan adalah betul atau tidak untuk menolong dirinya sendiri. Glasser (1989, 1992) juga menekankan bahawa kita hanya boleh mengawal tingkah laku kita sendiri. Cara yang terbaik untuk mengawal peristiwa yang berlaku di sekeliling kita ialah melalui apa yang kita lakukan.

b)     Apa menariknya teori berkenaan dengan diri anda?
Teori realiti ini sangat menarik bagi saya kerana ia selari dengan terapi kewujudan, terapi pemusatan-perorangan dan terapi gestalt. Kesemua terapi ini berkaitan dengan dunia fenomenologi seseorang yang menekankan kepada tanggapan cara subjektif dan berinteraksi kepada dunia daripada lokus penilaian dalaman. Teori ni menarik kerana teori ni lebih bersifat lembut dan tekniknya tidak terlalu berat untuk dibuat oleh klien. Terapi ni lebih kepada klien menilai sendiri masalah yang dihadapi yang dibantu oleh kaunselor.

 Prosedur ke arah perubahan iaitu sistem ‘WDEP’ juga menarik bagi saya untuk menggunakan teori ni. Perkara yang dimaksudkan dengan ‘WDEP’ ialah W yang bermaksud wants(kemahuan); D bermaksud direction and doing (arah dan lakukan); E yang bermaksud evaluation (penilaian) dan P  bermaksud planning (perancangan). Melalui prosedur ini, saya dapat menilai perkara sebenar yang saya mahukan dengan jenis-jenis soalan yang ditanya bagi menjawab soalan ini. Selain itu, teori ini menarik kerana ia menekankan bahawa manusia mempunyai kebebasan untuk membuat pemilihan dan bertanggungjawab dengan setiap pemilihan yang telah dibuat. Kita hanya boleh membuat kawalan hidup kita secara berkesan jika kita bersedia berusaha untuk membentuk destinasi kita, kerana semua tingkah laku adalah datang daripada dalaman diri untuk memenuhi lima keperluan asas seseorang.

c)      Apakah dalam teori itu benar-benar signifikan dengan anda?

Ya. Teori realiti ini benar-benar signifikan dengan saya kerana dalam teori ini menyatakan tentang lima keperluan asas manusia yang saya setuju ianya merupakan faktor motivasi dalaman seseorang iaitu keperluan untuk dipunyai, kuasa, kebebasan, berseronok dan keperluan untuk terus hidup. Saya juga sangat bersetuju dengan kepercayaan yang dikatakan Glasser bahawa kita bertanggungjawab atas apa yang kita pilih untuk melakukan sesuatu dalam hidup kita. Teori ini menekankan bahawa manusia mempunyai kebebasan untuk membuat pemilihan dan perlu bertarung dengan tanggungjawab yang datang dengan setiap pemilihan yang dibuat. Contohnya, saya yang memilih untuk tidak mengulang kaji pelajaran dan belajar bersungguh-sungguh dan tiada sesiapa pun yang menggalakkan saya berbuat begitu. Saya sendiri yang pilih jalan itu dan saya perlu bertanggungjawab atas kegagalan yang disebabkan oleh diri saya sendiri. Kita boleh membuat kawalan hidup kita secara berkesan jika kita bersedia berusaha untuk membentuk destinasi kita, kerana semua tingkah laku kita adalah datang dari dalaman diri untuk memenuhi lima keperluan asas seseorang.

d)     Bagaimana teori kaunseling tersebut menyelesaikan masalah anda?
Teori kaunseling yang saya pilih ini membantu saya dengan menggunkaan prosedur ke arah perubahan iaitu menggunakan sistem ‘WDEP’. Menurut Glasser (1992), prosedur kea rah perubahan adalah berdasarkan kepada andaian bahawa manusia dimotivasi untuk berubah apabila ia yakin bahawa tingkah laku masa kininya tidak dapat menolongnya mendapat apa yang ia kehendaki dan ia percaya bahawa ia boleh memilih tingkah laku lain yang akan mendekatkannya kepada apa yang ia ingini. Contohnya, saya tahu  saya selalu gagal mendapat apa yang saya mahukan kerana tiadanya usaha untuk saya menuju ke arah itu seperti belajar bersungguh-sungguh dan apabila saya mendapat kesedaran saya memilih jalan untuk sentiasa mengulangkaji pelajaran di waktu malam dan belajar secara berkumpulan untuk memiliki perkara  yang saya ingini. Saya menggunakan system ‘WDEP’ untuk merubah diri saya kearah yang lebih baik.

W (Work) = Kehendak (meneroka kemahuan, keperluan dan persepsi)
Saya menghadapi masalah sukar mendapat apa yang saya ingini dan banyak halangan untuk saya menempuh semua itu. Saya sering dipermainkan oleh lelaki dan perhubungan dengan rakan saya juga menjadi satu halangan bagi saya kerana salah faham antara rakan saya membuatkan saya tidak dapat menumpukan perhatian dalam menghadapi peperiksaan. Faktor kesihatan juga menjadi halangan bagi saya semasa saya ingin menjawab PMR. Aapa yang saya kehendaki di sini ialah saya mahu sentiasa diterima oleh orang lain dan mahu mendapatkan keputusan yang baik dalam peperiksaan.

D (Direction) = Arah dan lakukan
Terapi ini menekankan tingkah laku masa kini dan juga mengambil kira peristiwa masa lalu hanay dari segi kaitannya bagaimana peristiwa ini mempengaruhi tingkah laku sekarang. Saya mendapat keputusan yang agak teruk disebabkan gangguan-gangguan seperti masalah percintaan dan salah faham antara rakan. Saya mengarahkan diri saya untuk tidak terlibat dengan percintaan dan lebih menumpukan perhatian dalam pelajaran dan sentiasa menjaga hubungan yang baik antara rakan.

E (Evaluation) = Penilaian
Saya menilai tindakan yang saya buat sebelum ini dan merasakan bahawa adakah tindakan yang saya buat sebelum ini dapat membuatkan saya mencapai apa yang saya ingini. Saya merasakan bahawa saya perlu belajar bersungguh-sungguh dan tidak terlibat dengan percintaan dan hanya menumpukan kepada belajar. Saya perlu lebih menumpukan perhatian di dalam kelas dan sentiasa mengulangkaji pelajaran secara bersendirian atau pun berkumpulan.

P (Planning) = Perancangan dan komitmen
Setelah saya menentukan apa yang saya ingini,saya perlu merangka pelan tindakan dengan membuat jadual belajar, kurangkan bersosial, belajar secara berkumpulan, tidak menangguhkan kerja, menumpukan sepenuh perhatian di dalam kelas dan sebagainya. Seoanjang proses perancangan ini, saya perlu sentiasa mengingatkan diri saya agar bertanggungjawab untuk pilihan dan tindakan ini. Saya perlu sentiasa ingat bahawa tiada sesiapa di dunia ini yang akan melakukan perkara untuk diri saya melainkan diri saya sendiri.

Wednesday, September 02, 2015

Stress dari Pelbagai Reaksi - KESAN STRESS


      Reaksi Tubuh
Orang sering tidak menyedari kalau faktor stress erat sering dikaitkan dengan reaksi tubuh yang merugikan kesihatan. Daripada kajian yang telah dilakukan, menemukan stress berperanan penting dalam menimbulkan penyakit-penyakit serius. Latar belakang utama dari penyebab ini sebenarnya ada pada reaksi yang mengakibatkan sebahagian keadaan di mana tubuh akhirnya kehilangan banyak aspek penting dalam proses kerjanya sehingga salah satunya dapat secara drastik menurunkan daya tahan tubuh, sebagai faktor utama yang berperanan dalam melawan penyakit. Ketika kita menghadapi stress, tubuh akan mengadakan reaksi secara terpadu untuk menghadapi stressor (berbagai hal yang berperanan sebagai penyebab stress) tersebut. Menurut Iskandar (1990), proses terjadinya stress juga melibatkan komponen kognitif. Stress yang diakibatkan oleh kepadatan dalam ruang dengan penilaian kognitif akan mengakibatkan denyut jantung bertambah tinggi dan tekanan darah menaik, sebagai reaksi yang tidak diinginkan.Dengan keadaan tersebut, maka seseorang yang berusaha mengatasi situasi stress akan memasuki tahap kelelahan kerana tenaganya telah banyak digunakan untuk mengatasi situasi stress.
       Reaksi Mental
Stress negatif sering muncul melalui persekitaran apabila kedatangan input persekitaran yang tidak selesa, perubahan drastik, terlalu banyak dan membebankan, atau terlalu berat unuk ditanggung sesuatu perkara. Perkara yang melibatkan emosi ialah pemikiran dan perasaan.  Apabila seseorang itu mengalami stress, mereka akan rasa tertekan, kecewa dan marah apabila diganggu. Topik perubahan emosi yang terkesan daripada persekitaran adalah menjurus kepada sudut tekanan atau stress yang diterima daripada input-input persekitaran.

Penerimaan manusia terhadap persekitaran adalah suatu kebolehan semula jadi yang mungkin terkawal atau tidak terkawal. Secara asasnya, persekitaran ekologi adalah lebih bersifat fizikal tetapi mempengaruhi manusia dalam aspek fizikal dan juga mental.  Apabila mendapat stress negatif,  ia akan menyebabkan seseorang itu kurang tenaga, mudah bimbang atau resah tidak menentu, kelihatan muram, durja, berasa bersalah, cepat letih dan menjadi rendah diri.

      Interaksi Tubuh dan Mental
Kedua-dua reaksi ini  saling berinteraksi antara satu sama lain. Reaksi tubuh dan pemikiran mendorong seseorang mengambil tindakan untuk bertindak.  Mengikut Lazarus (1961), ia adalah perkara yang boleh mendatangkan keburukan. Punca yang selalu dikaitkan ialah disebabkan malapetaka, kecederaan dan peperangan.  Contohnya, akibat malapetaka yang melanda, ramai yang akan terkorban.  Terdapat ahli keluarga yang tidak dapat menerima kenyataan bahawa mereka telah kehilangan orang yang tersayang.  Akibat perasaan yang dibawa, tubuh akan memberi reaksi seperti mendapat penyakit.Jenis stress (negatif)

Older post is positif stress, 

Terdapat beberapa jenis distress atau dipanggil stress negatif.  Yang pertama ialah stress situasi.  Ia berlaku dengan tiba-tiba akibat kejadian tertentu yang tidak dijangkakan.  Contoh stress situasi ialah stress ketika mengalami kemalangan jalan raya.  Ia agak teruk dan hilang dengan cepat.  Situasi yang sering berlaku semasa terjadinya stress situasi ialah jantung akan berdegup kencang akibat kejadian tersebut dan lama-kelamaan akan kembali tenang.
 Manakala stress yang kronik atau dipanggil chronic stress  yang mungkin muncul tidak begitu teruk namun masa yang lama diambil untuk pulih misalnya dalam jam,hari,minggu atau bulan.  Jika stress ini tidak diatasi, bentuk stress yang satu ini boleh mengakibatkan penderitaan kepada dirinya.  Seseorang yang mengalami stress ini akan terbiasa dan pasrah menerima tekanan-tekanan sehingga keadaan fizikal dan mentalnya akan bermasalah.  Contohnya situasi yang menyebabkan stress kronik ialah stress seorang gadis yang dirogol.

 Jenis stress negatif yang lain ialah stress berbaki.  Ia berlaku akibat sukar untuk melupakan peristiwa lampau di mana individu tidak berupaya dan tidak bersedia untuk melupakan kenangan silam.  Contohnya ialah stress akibat kematian insan yang disayangJenis-jenis stress

Jenis-Jenis Stress

Quick dan Quick (1984) mengkategorikan jenis stress kepada dua iaitu stress positif (Eustress) dan stress negatif (Distress). Eustress ialah hasil dari respon terhadap stress yang bersifat sihat, positif, dan konstruktif (bersifat membangun). Hal tersebut termasuk kesejahteraan individu dan juga organisasi yang dikaitkan dengan pertumbuhan, fleksibiliti, kemampuan adaptasi, dan peningkatan dalam pencapaian. Apabila menghadapi stress bersifat positif seseorang itu dapat menghadapinya dan meningkatkan kemampuannya untuk menghadapinya.  Ia juga merupakan stress yang baik untuk kerana ia dapat meningkatkan performa seseorang dan membuat seseorang itu lebih bahagia. Eustress terjadi saat seseorang memiliki target-target yang harus dicapai dalam hidup, sesuatu yang ingin dikejar. Eustress memaksa diri seseorang untuk bekerja, memotivasikan seseorang untuk melakukan sesuatu yang lebih untuk menghasilkan pencapaian yang maksima.  Eustress terjadi saat seseorang dihadapkan pada sebuah tujuan, seseorang itu mengalami stress tetapi terdorong untuk mengerahkan usaha maksima untuk meraih tujuan tersebut. Menurut pakar stress, Dr. Hans Selye, memperkenalkan stress sebagai suatu ransangan dalam pengertian positif, disebut sebagai eustress.

Manakala distress  pula ialah hasil dari respon terhadap stress yang bersifat tudak sihat, negatif, dan destruktif (bersifat merosak). Ia adalah stress yang mengakibatkan kesan negatif kepada mangsa seperti kematian, kemalangan jalan raya, mendapat penyakit dan beberapa musibah lain. Gibson, Ivancevich dan Donnely (1996) mendefinisikan stress sebagai suatu tanggapan penyesuaian, diperantarai oleh perbezaan-perbezaan individu dan proses psikologis, akibat daripada setiap tindakan lingkungan, situasi, atau peristiwa yang menetapkan permintaan psikologi dan atau fizikal berlebihan kepada seseorang. Definisi tersebut menggambarkan stress bersifat negatif. Hal ini kerana setiap perubahan akan menyebabkan stress kerana individu perlu menyesuaikan diri dengan keadaan baru. Biasanya seseorang itu akan membicarakan tentang stress di mana seseorang itu perlu tenang menghadapinya. Stress ini mampu memberi kesan buruk kepada kesihatan bergantung kepada personaliti mangsanya. Bagi mangsa yang terlalu sensitif, kemungkinan ia lebih terkesan dengan tahap kekecewaan yang dialaminya lebih serius berbanding dengan individu yang berjiwa kental.

Jenis stress ialah bergantung bergantung kepada tindak balas semulajadi yang berlaku kepada manusia. Secara mudah ia boleh disifatkan sebagai keadaan bersiap sedia untuk bertindak sama ada positif(fight) atau negatif(flight).  Jenis stress yang positif dapat memberi keseronokan, meransang minda malah boleh mencetus wawasan. Rajah 1 menunjukkan jenis stress.


Hyperstress(terlebih tekanan)

Kesan(-)      Kesan(+)
Distress                                              Eustress

Hypostress(terkurang tekanan)


                                                       Rajah 1 Jenis stressTahap-tahap tindak balas tekanan (4)

Terdapat empat tahap dalam tindak balas tekanan.Kehidupan seharian memang terdedah kepada stress, jalan raya yang sesak, anak-anak yang degil dan nakal, kos sara diri yang semakin meningkat, cuaca yang semakin panas dan tidak menentu, semuanya boleh menyumbang kepada pembentukan stress.  Kita perlu menyedari tahap stress dalam diri.  Jika kita sentiasa mengabaikan dan memberi penyembuhan yang betul, tahap stress ini akan meningkat perlahan-perlahan dan boleh mengakibatkan penyakit hingga ke tahap stress yang tidak terkawal seperti amuk, masalah mental dan sebagainya.

            Menurut  Cannon (1914), terdapat empat tahap dalam tindak balas tekanan, iaitu ;
a.      Tahap 1
Tahap permulaan ini merupakan ransangan daripada satu atau lebih daripada lima deria rasa yang dihantar kepada otak seperti menjerit, menghidu bau api, merasa racun dan lori yang melepasi sesuatu lorong.  Simptom-simptonnya seperti kegelisahan, mudah berasa bimbang, ketajutan, marah dan murung.

b.      Tahap 2
Pada tahap ini, otak mentafsir ransangan sama ada ancaman atau bukan ancaman.  Contohnya menjerit ketika menonton cerita yang seram.  Jika ransangan merujuk kepada ancaman, otak akan bertindak secara aktif dan sistem edoksi akan cepat bertindak mempertahankan diri.  Contoh simptom-simptomnya seperti penafian, mengasingkan perasaan kecewa iaitu merasa sedih, memikirkan kekecewaan lalu dan kurang minat kepada hobi terdahulu.

c.       Tahap 3
Pada tahap ini, badan kekal aktif dan mengalami ketegangan sehingga ancaman berakhir.  Contoh simptom-simptonnya adalah hilang keyakinna diri, hilang rasa harga diri, sukar untuk tidur, terlalu mudah marah, kebimbangan tidak bertempat, masalah gangguan fizikal seperti mendapat penyakit yang berpunca daripada stress seperti tekanan darah yang tinggi, migrain, ulser dan sebagainya.

d.      Tahap 4

Pada tahap terakhir ini, badan akan kembali kepada proses homeostasis dan badan kembali tenang apabila ancaman telah tiada.  Apabila kita stress, otak akan memberi isyarat untuk berjaga-jaga bagi menghadapi stress atau ancaman yang merangsang kelenjer mengeluarkan hormon glilkokortikoid yang mengawal metabolisme dan membina tubuh tetapi boleh meracuni saraf dan sistem lain dalam badan apabila dikeluarkan berlebihan dan berpanjangan.  Rembesan hormon dan kimia otak ini akan menyebabkan pertambahan degupan jantung, denyutan nadi dan kandungan gula dalam darah.  Seseorang akan menjadi lebih bersedia khususnya dari segi penglihatan denga bukaan anak mata yang membesar, peningkatan daya tumpuan dan ingatan, peningkatan kadar pembakaran gula dan lemak membuatkan seseorang itu berasa panas serta dapat bergerak dengan pantas.